Теорія пізнання: основи соціальної епістемології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ9.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

У межах дисципліни презентована історія та сучасний стан справ у царині епістемології, розглядаються її основні розділи і тематика, поняття, категорії, принципи, проблеми, теорії, концепції. Особливий акцент зроблений на проясненні проблеми знання та його обгрунтування як фундаментальної проблеми епістемології. Розглядаються різні підходи і системи аргументації. Порівнюються проекти класичної і некласичної епістемології. Засади реалізму і антиреалізму. Розглядаються настанови фундаменталізму класичної епістемології на їх вплив на формування філософії аналітичної традиції. Аналізується проблема скептицизму в епістемології. Репрезентовані концепції істини в сучасній епістемології. Ґрунтовно розглядається аналітична традиція в епістемології, її зв’язок з прагматизмом і неопрагматизмом. Особлива увага приділена новітнім напрямам і проектам епістемології: натуралістична епістемологія, еволюційна епістемологія, соціальна епістемологія. Завершується дисципліна аналізом перспектив сучасної епістемології.

Language of instruction

Ukrainian