Теорія соціального маркетингу

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ04.05

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Соціальний маркетинг в сучасному тлумаченні — це розуміння людей та таке з ними спілкування, яке веде до засвоєння ними нових поглядів, що впливає на вирішення тієї соціальної проблеми в яку вони залучені. Тож дисципліна «Теорія соціального маркетингу», яка відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія менеджменту та маркетингу», дозволить оволодіти знаннями та навичками з технології розробки програм соціального маркетингу, в яких поєднуються необхідні дослідження, реклама, просування, набуття репутації - для задоволення інтересів, зміни поведінки цільових груп.

Language of instruction

Ukrainian