Теорія соціальної дії та практичної раціональності

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД2.08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

У дисципліні представлені класичні й новітні тенденції розвитку сучасної соціологічної теорії, особлива увага приділяється дослідженню різноманітних моделей пояснення однієї із основних концептуальних сфер соціологічного теоретизування - проблемі діяльності і практичної раціональності. Прослідковується зв'язок проблеми соціальної дії і практичної раціональності із іншими концептуальними сферами сучасної соціології.

Language of instruction

English