Теорія соціальних інститутів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ04.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Теорія соціальних інститутів» входить до циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», освітньою програмою «Соціологія», є дисципліною з вибіркового блоку «Соціологія менеджменту та маркетингу». Навчальна дисципліна передбачає набуття і засвоєння студентами теоретичних знань щодо особливостей інституціонального підходу в соціології, його евристичних можливостей у поясненні інтегративних механізмів соціального життя. Вивчення дисципліни дозволить випускникам факультету ОР «бакалавр» оперуючи термінами теорії соціальних інститутів, виявляти латентні тенденції, що властиві людській діяльності.

Language of instruction

Ukrainian