Теорія соціальних технологій

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна сприяє вивченню специфічного кола актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують її технологічні і дослідницькі можливості в аспектах оптимізації та регулювання процесів соціальної життєдіяльності; набуттю знань стосовно теоретичних засад розробки та впровадження інноваційних соціальних технологій XX та XXI ст. в основних сферах суспільної життєдіяльності та формуванню практичних навичок та вмінь на основі набутого досвіду використання соціальних технологій в сфері управлінської діяльності.

Language of instruction

Ukrainian