Теорія соціальних технологій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК17

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна сприяє вивченню специфічного кола актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують технологічні і дослідницькі можливості даної науки в аспектах оптимізації та регулювання процесів соціальної життєдіяльності; набуттю знань стосовно теоретичних засад розробки та впровадження інноваційних соціальних технологій XX та XXI ст. в основних сферах суспільної життєдіяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки ефективності застосування соціальних технологій в основних сферах суспільного життя.

Language of instruction

Ukrainian