Теорія соціокультурних комунікацій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Соціокультурна комунікація постає як один із базових механізмів та невід’ємна складова соціокультурного процесу, забезпечуючи саму можливість формування соціальних зав’язків, керування життєдіяльністю людей та регулювання її окремих галузей, накопичення та трансляцію соціального досвіду. В результаті опанування дисципліни у студентів будуть сформовані та поглиблені знання про феномен соціокультурної комунікації як один із найважливіших компонентів, що пов’язує людину із культурою та суспільством, вони будуть ознайомлені із сучасними концепціями та підходами теоретичного представлення й осмислення цього феномену.

Language of instruction

Ukrainian