Теорія та дослідження в соціології

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до переліку обов’язкових дисциплін (код ОК01, №1 у списку) освітньо-наукової програми «Соціологія (мова навчання англійська)» на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Соціологія в її науковому та професійному вимірі неможлива без емпіричних досліджень. Однак проектування й виконання соціологічного дослідження неодмінно передбачає етап концептуалізації об’єкту дослідження, тобто його опису й аналізу в термінах певного теоретичного підходу. Дана дисципліна спрямована на поглиблення та систематизацію знань студентства стосовно ключових теоретичних підходів та дослідницьких парадигм у соціології, а також на розкриття зв’язку теоретичних підходів із кількісними та якісними дослідницькими стратегіями.

Language of instruction

English