Теорія та історія соціології

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1
2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Надання знань з основних ідей, дискусій, соціологічних шкіл, напрямків та концепцій класичної соціології XIX - початку століття. Дисципліна також спрямована на формування професійних навичок ідентифікації тенденцій розвитку соціологічної думки в Україні, історико-соціологічного огляду генези та розвитку соціологічних уявлень з оцінкою впливу на них онтологічних та гносеологічних обставин розвитку науки в Україні, а також в контексті порівняння етапів розвитку соціології в Україні з відповідними етапами становлення світової соціології. Професійній самореалізації та дотримання етичних норм у майбутньому сприятиме вивчення кодексу професійної етики соціолога. Крім того, навички критичного мислення, аргументації власних думок в межах групової дискусії, аналізу першоджерел є корисними як у подальшому навчанні, так і в професійній самореалізації.

Language of instruction

Ukrainian