Теорія та історія соціології

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

1
2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК06

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Надання знань з основних ідей, дискусій, соціологічних шкіл, напрямків та концепцій класичної соціології XIX - початку століття. Дисципліна також спрямована на формування професійних навичок ідентифікації тенденцій розвитку соціологічної думки в Україні, історико-соціологічного огляду генези та розвитку соціологічних уявлень з оцінкою впливу на них онтологічних та гносеологічних обставин розвитку науки в Україні, а також в контексті порівняння етапів розвитку соціології в Україні з відповідними етапами становлення світової соціології. Професійній самореалізації та дотримання етичних норм у майбутньому сприятиме вивчення кодексу професійної етики соціолога. Крім того, навички критичного мислення, аргументації власних думок в межах групової дискусії, аналізу першоджерел є корисними як у подальшому навчанні, так і в професійній самореалізації.

Language of instruction

Ukrainian