Теорія та історія соціології

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1
2

Додаткові матеріали

code

ОК06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

У дисципліні представлені теоретичні уявлення про суспільство, які передували виникненню соціології як науки, а також ідеї, дискусії, соціологічні школи, напрямки та концепції класичної соціології ХІХ-початку XX століття.

Language of instruction

Ukrainian