Теорія та історія соціології

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1
2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

У дисципліні представлені теоретичні уявлення про суспільство, які передували виникненню соціології як науки, а також ідеї, дискусії, соціологічні школи, напрямки та концепції класичної соціології ХІХ-початку XX століття.

Language of instruction

Ukrainian