Теорія та історія соціології 1

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

1
2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК04

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна "Теорія та історія соціології" є складовою освітньої програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Соціологія". Представлений в курсі матеріал - це, перш за все, зразки теоретичного дослідження в соціології і сучасного соціологічного стилю мислення. Кумулятивний характер соціологічного знання обумовлює як всебічну критику в сучасних теоріях попереднього теоретичного різноманіття, так і спроби здійснити в них "синтез" колишніх протиріч. Саме тому важливим моментом викладання дисципліни стає завдання адекватно представити сучасні теорії в контексті цілісності та єдності, підкреслюючи спадкоємність і поступальність розвитку соціологічного теоретичного знання. Зосередження на базових для соціальних наук темах дозволяє представити як різноманітність загальнотеоретичних і методологічних позицій, так і найширший спектр понять, що актуалізують проблемні для соціології питання (природа соціального, як можливий соціальний порядок, структура соціальної дії) в сучасних теоріях, і формують «словниковий запас» всякого, хто має намір брати участь в сучасному теоретичному соціологічному дискурсі.

Language of instruction

Ukrainian