Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Теорія ймовірності та математична статистика є теоретичним підґрунтям підходів до статистичного аналізу' даних у соціології. У дисципліні розглядаються елементи ймовірнісно-статистичного підходу до аналізу соціальних даних, даються теоретичні основи методів ймовірнісного узагальнення та аналізу даних.

Language of instruction

Ukrainian