Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Теорія ймовірності та математична статистика є теоретичним підґрунтям підходів до статистичного аналізу даних у соціології. У дисципліні розглядаються елементи ймовірнісно-статистичного підходу' до аналізу соціальних даних, даються теоретичні основи методів ймовірнісного узагальнення та аналізу даних.

Language of instruction

Ukrainian