Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК5

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Теорія ймовірності та математична статистика е теоретичним підґрунтям підходів до статистичного аналізу даних у соціології. У дисципліні розглядаються елементи ймовірнісно-статистичного підходу до аналізу соціальних даних, даються теоретичні основи методів ймовірнісного узагальнення та аналізу даних.

Language of instruction

Ukrainian