Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Теорія ймовірності та математична статистика є теоретичним підгрунтям підходів до статистичного аналізу даних у соціології. У дисципліні розглядаються елементи ймовірнісно-статистичного підходу до аналізу соціальних даних, даються теоретичні основи методів ймовірнісного узагальнення та аналізу даних.

Language of instruction

Ukrainian