Теорія ймовірності та математична статистика

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2014

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Курс

2

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма

Матеріали (закритий доступ)