Теорії соціального капіталу

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна закладає основи сучасного наукового світогляду, вона спрямована на формування навичок соціологічного аналізу та поглиблення розуміння змісту новітніх соціальних змін як питань ресурсного розвитку соціальних систем індустріального та постіндустріального типу, встановлення ролі нематеріальних ресурсів різних типів при формуванні та інтенсифікації соціальних взаємодій між індивідами. Знання та професійні вміння після завершення вивчення даної дисципліни сприятимуть розширенню професійних перспектив. Практична реалізація отриманих навичок може бути застосована при підготовці рекомендацій пов'язаних з ресурсним виміром сучасного суспільства, а також, у сфері державного управління, приміром, щодо підтримки молоді з низьким рівнем соціально-культурного походження. Дисципліна відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія особистості та тендеру».

Language of instruction

Ukrainian