Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності

Освітня програма

Sociology

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВД2.04

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Проблематика ідентичності розвивається уже більш ніж півстоліття і опирається на теорії ідентичності як соціопсихологічного феномену особистості. Проте у вітчизняній гуманітаристиці по сьогодні тема ідентичності переважно асоціюється і досліджується у зв’язку з етнічністю, що суттєво звужує можливості даного концепту в соціологічній теорії. Мова йде про надзвичайно актуальні і проблематизовані сучасністю соціокультурну та гендерну ідентичності, адже не лише гендерна проблематика, а й культура може і має аналізуватися через призму ідентичності.

Language of instruction

English