Theory and Practice of Area Studies (Теорія і практика країнознавчих досліджень)

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

CC2.05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до вибіркових дисциплін із Переліку вибіркових дисциплін №2 і викладається в третьому семестрі навчання на освітній програмі «Соціологія». Дисципліна спрямована на формування знань щодо країнознавства як наукової дисципліни та навичок країнознавчого аналізу. Ці знання допоможуть поглибити розуміння закономірностей соціально-економічного розвитку на глобальному та регіональному рівнях і розширити інструментарій соціологічного аналізу конкретних географічно локалізованих соціальних систем.

Language of instruction

English