Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна присвячена основним питанням трансформації тендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі. Його теоретико-методичні основи перебувають в рамках тендерного, соціокультурного аналізу, постколоніальних та феміністських теорій. Протягом всіх тем простежується зв'язок між індивідом та сім'єю в постсоціалістичних переходах. Зокрема, на курсі будуть розглянуті: тендерні перетворення в сучасній Україні та інших постсоціалістичних країнах; гендерованість сімейних ролей в масовій свідомості, медіа, освіті та державній політиці; експлуатація інтимної сфери в соціалістичних і постсоціалістичних країнах (Україні, Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині та Росії); порівняння тендерного порядку в постсоціалістичних європейських та соціалістичних азіатських суспільствах.

Language of instruction

English