Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК1.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна присвячена основним питанням трансформації гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі. Його теоретико-методичні основи перебувають в рамках гендерного, соціокультурного аналізу, постколоніальних та феміністських теорій. Протягом всіх тем простежується зв'язок між індивідом та сім'єю в постсоціалістичних переходах. Зокрема, на курсі будуть розглянуті: гендерні перетворення в сучасній Україні та інших постсоціалістичних країнах; гендерованість сімейних ролей в масовій свідомості, медіа, освіті та державній політиці; експлуатація інтимної сфери в соціалістичних і постсоціалістичних країнах (Україні, Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині та Росії); порівняння гендерного порядку в постсоціалістичних європейських та соціалістичних азіатських суспільствах.

Language of instruction

English