Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі (English)

Освітня програма

Г

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча навчальна програма англійською

Додаткові матеріали

code

ВК1.1

degree_level

магістр

Program of Study

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна присвячена основним питанням трансформації гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі. Його теоретико-методичні основи перебувають в рамках гендерного, соціокультурного аналізу, постколоніальних та феміністських теорій. Протягом всіх тем простежується зв'язок між індивідом та сім'єю в постсоціалістичних переходах. Зокрема, на курсі будуть розглянуті: гендерні перетворення в сучасній Україні та інших постсоціалістичних країнах; гендерованість сімейних ролей в масовій свідомості, медіа, освіті та державній політиці; експлуатація інтимної сфери в соціалістичних і постсоціалістичних країнах (Україні, Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині та Росії); порівняння гендерного порядку в постсоціалістичних європейських та соціалістичних азіатських суспільствах.

Language of instruction

English