Українознавчі студії

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Семестр

2

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни «Українознавчі студії» супроводжується розбором українських істотних явиш, визначальним підходом до яких є інтегративний підхід як ключова тенденція сучасного наукового пізнання. Опорними дослідницькими принципами є системність, комплексність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного та особистісного, теорії та практики, навчання та виховання. Ключове місце в новітніх наукових розвідках з українознавчих студій посідає соціогуманітарний пошуковий інструментарій. Таких підходів і принципів вимагає сучасне українознавство, оскільки комплексне міждисциплінарне розроблення українознавчого матеріалу уможливлює системне бачення України і українства, як в минулому, так і в сьогоденності. Опираючись на таку базу, студентство, слухаючи курс з українознавчих студій, зможе опанувати знання про Україну як цілісне і виняткове буттєво-культурне явище з усіма багатоманітними проявами. Закінчується вивчення дисципліни написанням студентами самостійної роботи.

Language of instruction

English