Українське суспільство у соціологічних вимірах

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціологія політики» і має міждисциплінарний і практично-орієнтований характер, фокусується на пізнанні українського суспільства як динамічної системи крізь призму його соціальної якості, інституціональних, ціннісних та суб’єктно-діяльнісних вимірів, а також аналізі тенденцій розвитку у порівнянні з європейськими та іншими постсоціалістичними суспільствами. Системне соціологічне розуміння українського суспільства є важливою передумовою прийнята компетентних управлінських та політичних рішень на рівні державних інститутів, місцевого самоврядування та політичних організацій. Програма організована в такий спосіб, щоб розвинути у студентів вміння системного аналізу соціологічних та статистичних даних про якість суспільства і характер суспільних процесів, що забезпечується творчими аналітичними завданнями, завданнями на критичне мислення та розробку рекомендацій управлінського характеру.

Language of instruction

Ukrainian