Українське суспільство у соціологічних вимірах

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2018

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Блок [uk:field:field_specialization:course:label]

БС: "Соціологія політики" [uk:field:field_specialization:#allowed_values:BS: "Sociology of Politics"]

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

8 [uk:field:field_semester:#allowed_values:8]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ07.10

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2018

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціологія політики» і має міждисциплінарний і практично-орієнтований характер, фокусується на пізнанні українського суспільства як динамічної системи крізь призму його соціальної якості, інституціональних, ціннісних та суб’єктно-діяльнісних вимірів, а також аналізі тенденцій розвитку у порівнянні з європейськими та іншими постсоціалістичними суспільствами. Системне соціологічне розуміння українського суспільства є важливою передумовою прийнята компетентних управлінських та політичних рішень на рівні державних інститутів, місцевого самоврядування та політичних організацій. Програма організована в такий спосіб, щоб розвинути у студентів вміння системного аналізу соціологічних та статистичних даних про якість суспільства і характер суспільних процесів, що забезпечується творчими аналітичними завданнями, завданнями на критичне мислення та розробку рекомендацій управлінського характеру.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian