Урбаністична культура

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК2.3

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Урбаністичні студії» і спрямована на надання знань про сучасні соціальні та економічні особливості сучасного великого міста, що випливають зі способу мислення містян і впливають на його навколишнє природне середовище, а також про сучасні культурні проблеми великого міського простору і політичні та громадянські шляхи їхнього вирішення. Якість засвоєння матеріалу забезпечується поєднанням групової роботи у вигляді дискусій та виконання індивідуальних практичних завдань і аналізом програм реальних тематичних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian