Візуальна соціологія

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ5.01

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Візуальна соціологія» носить практичний характер, сприяє формуванню в професійній практиці майбутніх соціологів вмінь і навичок роботи з візуальною інформацією та візуальними методами досліджень соціальної реальності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок візуального аналізу, здобуття знань про способи візуальних дослідницьких методик, про відмінності між соціологічним та філософським, культурологічним, антропологічним способами використання візуального матеріалу в дослідженнях.

Language of instruction

Ukrainian