Візуальні комунікації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ВД2.04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Візуальні комунікації» носить практичний характер, сприяє формуванню в професійній практиці соціологів вмінь і навичок роботи з візуальною інформацією та візуальними методами досліджень комунікацій. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок візуального аналізу, здобуття знань про способи візуальних дослідницьких методик, про відмінності між соціологічним та філософським, культурологічним, антропологічним підходами використання візуального матеріалу в дослідженнях комунікацій.

Language of instruction

Ukrainian