Візуальні комунікації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ВД2.04

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Візуальні комунікації» носить практичний характер, сприяє формуванню в професійній практиці соціологів вмінь і навичок роботи з візуальною інформацією та візуальними методами досліджень комунікацій. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок візуального аналізу, здобуття знань про способи візуальних дослідницьких методик, про відмінності між соціологічним та філософським, культурологічним, антропологічним підходами використання візуального матеріалу в дослідженнях комунікацій.

Language of instruction

Ukrainian