Вступ до аналізу великих даних в соціологічних дослідженнях

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2021

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

4 [uk:field:field_semester:#allowed_values:4]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВД4.04

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Залік [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Pass-exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для (1) прийняття обґрунтованого рішення про залучення великих даних для пошуку відповіді на дослідницьке питання соціологічного дослідження; (2) вибору джерел інформації для формування необхідних великих даних; (3) вибору адекватного інструменту формування даних, (4) вибору релевантного задачі методу аналізу та застосуванні обраного методу аналізу для задач соціологічного дослідження. При вивченні дисципліни приділяється увага розгляду практичних програмних засобів роботи з великими даними в соціальних науках. Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Методи емпіричних соціологічних досліджень».

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian