Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Додаткові матеріали

code

ОК02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian