Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ9.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R» спрямована на ознайомлення та оволодіння навичками у альтернативному до SPSS, але безкоштовному програмному продукті для аналізу кількісних та якісних даних - R з надбудовою Rstudio. Протягом вивчення дисципліни слухачі опанують базовими навичками роботи у R. Навчальна дисципліна «Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з переліку 4).

Language of instruction

Ukrainian