Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

6 [uk:field:field_semester:#allowed_values:6]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ9.2

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

3.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Залік [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Pass-exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Навчальна дисципліна «Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R» спрямована на ознайомлення та оволодіння навичками у альтернативному до SPSS, але безкоштовному програмному продукті для аналізу кількісних та якісних даних - R з надбудовою Rstudio. Протягом вивчення дисципліни слухачі опанують базовими навичками роботи у R. Навчальна дисципліна «Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з переліку 4).

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian