Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ВБ9.2

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R» спрямована на ознайомлення та оволодіння навичками у альтернативному до SPSS, але безкоштовному програмному продукті для аналізу кількісних та якісних даних - R з надбудовою Rstudio. Протягом вивчення дисципліни слухачі опанують базовими навичками роботи у R. Навчальна дисципліна «Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з переліку 4).

Language of instruction

Ukrainian