Вступ до університетських студій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Створення передумов для інтеграції студентів-першокурсників до спільнот Київського університету та факультету соціології, адаптацію до навчальних вимог у межах класичного університету. Акцент зроблений на комунікативних можливостях факультету, формах роботи студентів, принципах академічної доброчесності, етикеті ділового спілкування, особливостях самостійної роботи та пошуку інформації для навчальних цілей. Планується ознайомлення з основними засадами, провідними тенденціями розвитку та етапами становлення вищої, зокрема університетської освіти в Україні та світі; вивчення особливостей впливу світових університетських традицій на формування української освітньої системи; знайомство з історією формування української системи університетської освіти, етапів створення та розвитку Київського університету; набуття студентами розуміння суті, історичних процесів, які впливали на Київський університет упродовж його існування.

Language of instruction

Ukrainian