Вступ до університетських студій

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Створення передумов для інтеграції студентів-першокурсників до спільнот Київського університету та факультету соціології, адаптацію до навчальних вимог у межах класичного університету. Акцент зроблений на комунікативних можливостях факультету, формах роботи студентів, принципах академічної доброчесності, етикеті ділового спілкування, особливостях самостійної роботи та пошуку інформації для навчальних цілей. Планується ознайомлення з основними засадами, провідними тенденціями розвитку та етапами становлення вищої, зокрема університетської освіти в Україні та світі; вивчення особливостей впливу світових університетських традицій на формування української освітньої системи; знайомство з історією формування української системи університетської освіти, етапами створення та розвитку Київського університету; набуття студентами розуміння суті історичних процесів, які впливали на Київський університет упродовж його існування.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія