Вибіркові дослідження

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

5

Додаткові матеріали

code

ОК18

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian