Вибіркові дослідження

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК18

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian