Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК30

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є органічним поєднанням юридичних і економічних знань, необхідних для формування загальних компетенцій у фахівців будь-якої галузі знань, та включає дві змістовні частини: 1. Вибрані розділи трудового права формують у студента сукупність знань та навичок про трудовий договір; робочий час та час відпочинку; оплату праці; охорону праці; дисципліну праці, дисциплінарну та матеріальну відповідальність; захист трудових прав. 2. Основи підприємницької діяльності формують у студента сукупність знань та навичок про: економічну природу підприємництва її форми та планування; інноваційне підприємництво; технології створення власної справи; державне регулювання підприємництва; комерціалізацію наукових розробок.

Language of instruction

Ukrainian