Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК36

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є органічним поєднанням юридичних і економічних знань, необхідних для формування загальних компетенцій у фахівців будь-якої галузі знань, та включає дві змістовні частини: 1. Вибрані розділи і рудового права формують у студента сукупність знань та навичок про трудовий договір; робочий час та час відпочинку; оплату праці; охорону праці; дисципліну праці, дисциіілінарнута матеріальну відповідальність; захист трудових прав. 2. Основи пі.підприємницької діяльності формують у студента сукупність знань та навичок про: економічну природу підприємництва її форми та планування; інноваційне підприємництво; технології створення власної справи; державне регулювання підприємництва; комерціалізацію наукових розробок.

Language of instruction

Ukrainian