Використання електронних архівів соціальних даних

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Прикладні соціологічні дослідження"

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ1.3

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Використання електронних архівів соціальних даних» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з блоку № І «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для використання в дослідницькій та аналітичній роботі вмісту електронних архівів соціальних даних, включаючи архіви результатів соціологічних досліджень (кількісних та якісних); дані статистичних агенцій; глобальні (міжнародні) індекси та побудовані на.них рейтинги країн, місг, регіонів; дані вітчизняних та міжнародних неурядових дослідницьких організацій тощо. Приділяється увага питанням пошуку даних в електронних архівах, особливостям підготовки до аналізу отриманих з архівів даних, специфіці та методам вторинного аналізу даних. Також розглядаються питання управління даними в емпіричних соціологічних проектах та підготовки .даних власного дослідження до розміщення в електронних архівах соціальних даних.

Language of instruction

Ukrainian