Використання електронних архівів соціальних даних

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Використання електронних архівів соціальних даних» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (вибірковий блок: «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для використання в дослідницькій та аналітичній роботі, вмісту електронних архівів соціальних даних, включаючи архіви результатів соціологічних досліджень (кількісних та якісних); дані статистичних агенцій; глобальні (міжнародні) індекси та побудовані на них рейтинги країн, міст, регіонів; дані вітчизняних та міжнародних неурядових дослідницьких організацій тощо. Приділяється увага питанням пошуку даних в електронних архівах, особливостям підготовки до аналізу отриманих з архівів даних, специфіці та методам вторинного аналізу даних. Також розглядаються питання управління даними в емпіричних соціологічних проектах та підготовки даних власного дослідження до розміщення в електронних архівах соціальних даних.

Language of instruction

Ukrainian