Випускна кваліфікаційна робота бакалавра

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК37

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

10.00

Course type

обов'язкова

Final control

Захист

Course summary

Необхідний обсяг ВКР для ОС «бакалавр» становить 60-80 тис. знаків, включаючи пробіли (30-45 сторінок тексту), без урахування титульної сторінки, змісту, переліку використаних джерел та додатків. Список використаних джерел має містити не менше 15 посилань на спеціальну літературу з соціології (наукові книги, розділи монографій, статті, аналітичні та статистичні збірки й доповіді).У списку використаних джерел не менше 50% посилань має бути на видання, опубліковані за останні 10 років (на рік захисту).

Language of instruction

Ukrainian