Випускна кваліфікаційна робота бакалавра

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК24

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

10.00

Course type

обов'язкова

Final control

Захист

Language of instruction

Ukrainian