Випускна кваліфікаційна робота бакалавра

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК39

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

10.00

Course type

обов'язкова

Final control

Захист

Language of instruction

Ukrainian