Випускна кваліфікаційна робота магістра

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК12

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

12.00

Course type

обов'язкова

Final control

Захист

Language of instruction

English