Виробнича (науково-дослідна) практика

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК18

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика студентів факультету соціології - це складова частина підготовки випускників факультету до дослідницько-аналітичної діяльності. Програма практики - основний навчально-методичний документ для студентства та керівників практики кафедр факультету соціології. Програма розроблена відповідно до «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого розпорядженням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 16 від «23» березня 2007 р. та Положення про виробничу (науково-дослідну) практику факультету соціології. Тривалість і термін проведення практики визначаються навчальним планом підготовки магістрів спеціальності «соціологія».

Language of instruction

Ukrainian