Виробнича практика

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК33

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика с обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю «соціологія» 054. Дана програма практики базується на засадах «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора №16 від 23 березня 2007 року, «Положення про проведення практики студентів факультету соціології»

Language of instruction

Ukrainian