Виробнича практика

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК10

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістр з соціології за освітньою програмою «Прикладна соціологія». Практика має на меті підвищення наукового рівня, вмінь проведення самостійної наукової-дослідної роботи та є однією з основних форм зв’язку університету з організаціями, дослідницькими центрами та компаніями, які потенційно в подальшому виступають роботодавцями випускників факультету. Програма практики - основний навчальнометодичний документ для студентства та керівників практики факультету соціології

Language of instruction

Ukrainian