Виробнича практика

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК10

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика студентів факультету соціології - це складова частина підготовки випускників факультету до дослідницько-аналітичної діяльності Програма практики - основний навчально-методичний документ для студентства та керівників практики кафедр факультету соціології. Програма розроблена відповідно до «Положення про проведення пракгики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого розпорядженням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 16 від «23» березня 2007 р. та Положення про виробничу практику факультету соціології. Тривалість і терміп проведення практики визначаються навчальним планом підготовки магістрів спеціальності «соціологія».

Language of instruction

Ukrainian