Виробнича практика

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК11

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика є обов'язковим компонентом освітньо-наукової програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістр з соціології за освітньою програмою «Соціологія»/ Sociology». Практика має на меті підвищення наукового рівня, вмінь проведення самостійної наукової-дослідної роботи та є однією з основних форм зв’язку університету з організаціями, дослідницькими центрами та компаніями, які потенційно в подальшому виступають роботодавцями випускників факультету. Програма практики - основний навчально-методичний документ для студентства та керівників практики факультету соціології. Програма розроблена відповідно до «Положення про проведення практики здобувачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого розпорядженням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 16 від «23» березня 2007 р. Тривалість і термін проведення практики визначаються навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 054 Соціологія.

Language of instruction

English