Виробнича практика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК36

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика с обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю «соціологія» 054. Дана програма практики базується на засадах «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора №16 від 23 березня 2007 року, «Положення про проведення практики студентів факультету соціології».

Language of instruction

Ukrainian