Виробнича практика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК23

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Виробнича практика є обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю «соціологія» 054. Дана програма практики базується на засадах «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора №16 від 23 березня 20.07 року, «Положення про проведення практики студентів факультету соціології».

Language of instruction

Ukrainian