Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості якісних інтерв’ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи індивідуальних та групових інтерв'ю, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian