Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія соціальних проблем». Вона розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості якісних інтерв’ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи індивідуальних та групових інтерв'ю, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

English